ลักษณะ และ ประเภท ของผ้า cotton

 เป็นเนื้อผ้าที่ทำมาจากเส้นใยธรรมชาติ ผ้าฝ้าย มีกระบวนการทำคือ การนำปุยฝ้ายเส้นเล็ก ๆ มาปั่นให้เป็นเส้นด้ายแล้วนำมาทอเป็นผ้าผืน ซึ่งมีข้อดีคือจะให้ความรู้สึกสบายเมื่อสวมใส่  เนื้อผ้านุ่มเนียน และระบายอากาศได้ดี เพราะลักษณะทางธรรมชาติของด้ายที่เป็นวัสดุธรรมชาติ เส้นใยจะเป็นรูพรุน เมื่อสวมใส่จะให้ความรู้สึกเย็นสบาย เพราะอากาศสามารถผ่านได้ดี สามารถซับเหงื่อได้ดี จะสังเกตว่าเมื่อเราใส่เสื้อยืดที่ทำจากผ้า COTTON 100% ขณะที่เหงื่อออกมากๆ จะสามารถชับเหงื่อได้ดี ทำให้ผ้าที่เปียกเหงื่อแห้งไว 

ประเภทของผ้า Cotton 100 %

นอกจากนี้ ผ้า Cotton ยังแบ่งออกเป็นผ้า Cotton OE ผ้า Cotton Semi และผ้า Cotton Comb  อีกด้วย ซึ่งเป็นการแบ่งตามกระบวนการและวิธีการทอผ้า  ซึ่งจะให้เกรดผ้าต่างกัน แม้ว่าจะเป็นผ้า Cotton 100% เหมือนกันก็ตาม  การวัดน้ำหนักเพื่อเทียบคุณภาพของผ้า จะวัดกันเป็นหน่วย GSM ซึ่งย่อมาจาก Gram per square Metre หรือถ้าเราแปลเป็นไทยก้คือหน่วย กรัมต่อตารางเมตร

ผ้า Cotton OE เป็นผ้า Cotton 100% ที่เป็นเกรดผ้าต่ำสุด ดังนั้นจึงมีราคาถูกที่สุด เป็นผ้าที่ตลาดล่างนิยมนำมาตัดเสื้อยืดเพราะราคาของผ้าต่อปริมาณของผ้าถูกที่สุด ไม่ผ่านกระบวนการคัดคุณภาพของเส้นใยฝ้าย Cotton ชนิดนี้จะมีลักษณะของผ้ากระด้างกว่าผ้าชนิดอื่น รวมถึงความเหนียวทนต่ำขาดง่าย เป็นผ้า Cotton เกรดต่ำสุด และมีราคาถูกสุด โดยทั่วไปจะมีน้ำหนักผ้าอยู่ประมาณ 180-185 gsm โดยประมาณ

ผ้า Cotton Semi หรือบางที่จะเรียกตัวย่อว่าผ้า Cotton SC เป็นผ้า Cotton ที่ผ่านกระบวนผลิตเส้นด้ายวิธีการสางเส้นใยฝ้ายโดยใช้เครื่องจักร ซึ่งจะได้เนื้อผ้าที่มีความเนียนนุ่มปานกลาง ไม่กระด้าง ราคาก็ประมาณกลางๆ ไม่แพงมาก ส่วนคุณภาพของผ้าดีกว่า Cotton OE และคุณภาพก็ค่อนข้างใช้ได้

ผ้า Cotton Comb ซึ่งกระบวนการผลิตเส้นใยผ้า จะเป็นการหวีเส้นใยด้วยเครื่องจักร ซึ่งมีกระบวนที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนกว่ากระบวนการสางผ้า ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตเป็นเส้นด้ายที่มีขนาดเล็ก รวมทั้งสามารถขจัดสิ่งสกปรกที่ติดมากับเส้นใยผ้า ออกไปได้ดี นอกจากนี้ ยังได้เส้นด้ายที่ยาวกว่า เมื่อนำมาทอเป็นผ้าผืน ผ้า Cotton comp จึงเป็นผ้าที่มีคุณสมบัติเนื้อดี มีความนุ่มในเนื้อผ้า  และมีกระด้างในระดับที่ต่ำ เนื้อผ้ามีความเหนียวทน ขาดยาก มีความมันของเนื้อผ้า เป็นผ้า Cotton เกรดดีสุดแต่จะมีราคาสูงกว่า ผ้า Cotton เกรดอื่นๆ เบอร์ผ้าต่ำสุดที่สามารถทำผ้า Cotton Comp ได้คือเบอร์32 ขึ้นไป

เบอร์ของผ้า Cotton 100% 

การแบ่งเบอร์ของผ้า Cotton ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 3 เบอร์ด้วยกัน คือเบอร์ 20 เบอร์32 และเบอร์ 40  โดยแบ่งตามขนาดของเส้นด้ายเป็นหลัก ซึ่งความแตกต่างของผ้า Cotton เบอร์ต่างๆได้แก่

ผ้า Cotton เบอร์ 20 จะมีขนาดของเส้นด้ายใหญ่ที่สุด เมื่อเทียบกับทั้งสามเบอร์ เนื่องจากเป็นที่มีขนาดของเส้นด้ายที่หนา จึงทำให้คุณลักษณะของผ้าจะออกกระด้าง สัมผัสไม่นุ่ม เมื่อเทียบกับผ้าเบอร์32 และผ้าเบอร์ 40 แต่เป็นผ้าที่เหมาะสำหรับนำมาทำงานสกรีน หรืองานปัก เพราะสีสกรีนไปเลอะทให้งานสกรีนออกมาสวยและทำได้ง่าย และหักนำมาปัก ก็จะไม่ค่อยดึงด้ายปัก ทำให้ผ้าไม่ขาดหรือเสียน้อย เมื่อเทียบกับผ้าบางอย่างเบอร์ 32 แต่ก็มีบางโรงงานที่ทำผ้าเบอร์ 30 ขึ้นมาเพื่องานสกรีนและงานปัก เพราะผ้าจะนุ่มไม่กระด้างเท่าเบอร์ 20 แต่จะหนากว่าผ้า Cotton เบอร์ 32

ผ้า Cotton เบอร์ 32 เส้นด้ายจะมีขนาดเล็ก ผ้าที่ทอได้จะเนียนและบาง เป็นผ้าที่นิยมนำมาทำเสื้อยืดมาก โดยเฉพาะเสื้อยืดสำหรับผู้หญิง และหากเป็นผ้า Cotton comp เบอร์32 ด้วยแล้วจะยิ่งมีความนุ่มลื่นของเนื้อผ้า ไม่บางเกินไป และไม่หนาเกินเป็น เป็นผ้าที่แบรนด์เสื้อยืดนิยมนำมาทำเสื้อยืดมากที่สุดด้วย

ผ้า Cotton เบอร์ 40 เส้นด้ายจะมีขนาดเล็กที่สุด จึงต้องทอเป็นเส้นคู่ ผ้าที่ทอจึงเนียนนุ่มและบางมาก ราคาของผ้าค่อนข้างสูง นิยมนำมาทำเป็นเสื้อผ้าเด็ก สำหรับเสื้อยืดที่ของเด็ก ที่เป็นเสื้อแบรนด์ดังๆ นิยมใช้ผ้าประเภทนี้มาตัดเสื้อยืด เพราะนุ่มลื่น แม้ว่าจะมีราคาแพงกว่าผ้าเบอร์อื่นก็ตาม

กลับหน้าหลัก